Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S66
Τίτλος Αφήγηση και εικαστικά: καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις [εργαστήρια]
Αίθουσα 638
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Saturday, 13 Oct, 12:00
Διάρκεια 45'
Chair