Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S86
Τίτλος Στοχαστικές ικανότητες και τέχνη [εργαστήριο]
Αίθουσα 812
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Friday, 12 Oct, 09:30
Διάρκεια 90'
Chair