Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S107
Τίτλος Η εκπαιδευτική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη Θεατρική Αγωγή
Αίθουσα 916
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Thursday, 11 Oct, 16:00
Διάρκεια 90'
Chair