Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S71
Τίτλος Μουσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [εργαστήρια]
Αίθουσα 741
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Friday, 12 Oct, 16:00
Διάρκεια 45'
Chair