Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S77
Τίτλος Μουσική: νέες διδακτικές προσεγγίσεις 1 [εργαστήρια]
Αίθουσα 742
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Thursday, 11 Oct, 18:30
Διάρκεια 90'
Chair