Συνεδρία

Εμφάνιση
Κωδικός S68
Τίτλος Πειραματικές διδασκαλίες τέχνης στην Ειδική και την Γενική Αγωγή
Αίθουσα 741
Τύπος Εργαστήρια
Έναρξη Thursday, 11 Oct, 16:00
Διάρκεια 90'
Chair